Vehicles Històrics

En aquest enllaç trobareu el Real Decreto 1247/1995, del 14 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics i modificacions


 

DESCARREGAR RD 1247/1995 
DESCARREGAR RD 920/2017 

Criteris de Catalogació de vehicles com a històrics a Catalunya

Resolució 4/2020