Història de la federació

La Federació Catalana d'Entitats de Vehicles Històrics, va néixer amb la finalitat d'agrupar les diferents entitats per tal de promocionar i vetllar pels vehicles que han format part de la nostra historia.

Un grup d'entitats catalanes relacionades amb el mon del vehicle històric, veient la creixent afecció que hi havia al voltant del vehicle clàssic i històric, va decidir constituir-se en associació i més tard en federació.

 
 

Les primeres activitats de la F.C.V.H. van ser la formació de personal dels clubs afiliats com a oficials FEVA i l'organització del Clàssic Regularitat i Moto Rally Clàssic, campionat de regularitat de vehicles històrics en carretera oberta amb una velocitat màxima de 49 km/h. La crisi econòmica, la proliferació d'altres organitzadors de proves i els consells de seguretat per part de la direcció de Trànsit van fer que el 2011 es fés la última edició.