13/12/2022

La FCVH aprova un nou sistema de finançament amb una Quota Personal Federativa

El passat 12 de novembre va tenir lloc la celebració de l’Assemblea General Extraordinària en la qual els clubs i les entitats associades van aprovar, per majoria, un nou sistema de finançament per la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

Aquest nou sistema de finançament consisteix en la creació d’una Quota Personal Federativa que anirà a càrrec dels socis dels clubs i les entitats. Aquesta Quota Personal Federativa serà de caràcter voluntari i anual.

A més, serà abonada pels propietaris dels vehicles, els socis dels clubs, que, al cap i a la fi, són els beneficiaris finals de tota la gestió en defensa del sector que realitza la FCVH. Aquesta Quota Personal Federativa serà recaptada pels clubs federats als seus propis associats de forma voluntària, i, posteriorment, traslladada a la Federació un cop l'any.

Al ser una quota voluntària queda clar, que el futur de la Federació, està directament vinculat a l'èxit d'aquesta forma de finançament. Per aquesta raó, tots els clubs federats tenen una tasca pedagògica i informativa de cara als seus associats per assolir l’èxit esperat.

"És molt important comptar amb una Federació forta estructuralment per poder lluitar i defensar els drets del sector automobilístic clàssic", explica l’equip tècnic de la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

La necessitat de disposar d’una Federació forta és fonamental tenir una estructura mínima que permeti defensar adequadament els interessos del sector.

Tots els Col·lectius, tant esportius com d'altre mena, tenen una Federació que els representa i defensa en els seus interessos. La Federació Catalana de Vehicles Històrics porta, des del seu naixement, els drets del sector l'automobilisme que tant maltractats han estat en els últims temps per les institucions del territori. Un exemple d’aquesta gestió és l’èxit aconseguit a les bonificacions de l’impost de CO2 pels vehicles de 30 anys.

"Ara és el moment en què tots els aficionats hem de fer ruta junts. Hem de donar suport als clubs i a la Federació fent una petita aportació addicional anual per tenir una Federació forta, que ens representi i abanderi defensant els interessos generals dels propietaris i col·leccionistes davant les administracions; tant locals com governamentals", afirma la direcció de la Federació.

La Quota Personal Federativa és la principal opció per enfortir la Federació, malgrat que no sigui una tasca sencilla. L’equip directiu és conscient de la necessitat d’aconseguir finançament i aquesta quota és la millor manera per poder comptar amb una Federació més compromesa i forta davant els futurs reptes del sector automovilístic històric.