02/01/2023

INSTRUCCIÓ VEH 2022/01 DGT

Custòdia provisional d'un vehicle en cas de defunció del titular


La DGT va publicar la instrucció VEH 2022/01 "custòdia provisional de vehicle en cas de defunció del titular" per la custòdia i ús provisional del vehicle, mentre se solucionen els tràmits jurídics de la massa hereditària. Ja que en alguns casos s'allarga en el temps i els vehicles queden en situacions estranyes. És per aquest motiu que la DGT amb aquesta instrucció crea una autorització provisional per al vehicle en qüestió.

Instrucció     Anexe     Exemple autorització