20/05/2020

Aprovació de la memòria preliminar per introduir canvis en l’Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles clàssics

El Govern de la Generalitat de Catalunya amb data del 19 de maig 2020 ha donat un cop de mà al nostre col·lectiu del vehicles clàssics, després de les negociacions portades a terme amb la FCVH.


El govern ha donat llum verda a la memòria preliminar per modificar la llei del canvi climàtic, en relació amb l'impost sobre les emisions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.
En el cas que ens afecta, pretenen regular un benefici fiscal per als turismes, furgonetes i motocicletes que són considerats per les federacions com a 'clàssics', d'acord amb uns estàndards europeus i internacionals, però que no disposen de matrícula històrica.

Han acordat establir algun tipus de benefici fiscal per als vehicles considerats ‘clàssics’, similar al que existeix per a aquells que ja disposen de matrícula de vehicle històric, d’acord amb l’article 41.5 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost, que els eximeix de pagar l’impost.
La voluntat d’aquesta nova mesura de reduir la càrrega tributària als vehicles ‘clàssics’ és contribuir a la conservació del patrimoni automobilístic.
A Catalunya s’estima que hi ha uns 10.000 vehicles amb aquestes característiques.

El text de la memòria pública s’exposarà properament a consulta pública i es podrà consultar durant 30 dies al portal Participa.gencat.cat de la Generalitat.  

Esperem seguir el procés, amb l'establiment de la normativa la FCVH conjuntament amb la Gencat, i que s'acabi aprovant al Parlament de Catalunya properament.