21/01/2020

Convocatòria Assemblea FCVH 2020

Per la present els informem que la propera Assemblea General tindrà lloc el proper 15 de FEBRER a les 18:00 h a la seu de la FCVH, a l’empresa Gas NDS Garage, Carrer Bobila, 11 al Pol. Ind. La Bóbila de Viladecaballs.

L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent:

- Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior del 23 febrer 2019

- Memòria d’actuacions amb les administracions referent a:

   Zones de Baixes Emissions (ZBE) de l’AMB

   Nou Impost sobre el CO2 de la Generalitat de Catalunya

   No exempció de l’impost IVTM a l’Ajuntament de Barcelona i altres

- Estatuts i Junta Directiva

- Estat de comptes i pressupost pel 2020

- Accions a desenvolupar durant el 2020

- Precs i preguntes

Esperem que sigui del vostre interès. Us animem a ser-hi presents per tal de comptar amb la major assistència possible degut a la importància dels temes a tractar.

Agraint-vos la confiança rebeu una cordial salutació,

Josep-Narcís Arderiu | President FEDERACIÓ CATALANA VEHÍCLES HISTÓRICS 

IMPORTANT: Cal confirmar assistència abans del 10 de febrer a través del correu electrònic: fcvh@fcvh.cat