12//04/12

Sobre plaques de matrícula.

La "Dirección General de Tráfico", a través de la FEVA, ens envià aquest comunicat, referent a la rectificació del "Real Decreto 2822/1998", sobre les plaques de matrí­cules de vehicles clàssics i històrics.

És una BONA notí­cia !!

Aqui podeu veure el document oficial DGT

Sembla que després de la trobada a Girona, on un destacat membre de la DGT ens va explicar totes les novetats que tenien previstes, aquestes es van cumplint, i és d'agraïr.