11 de març

2 Copa Catalana Clàssics 2023 CCC-FCVHAtenció 1ª cursa de la Copa Catalana Clàssics CCC-FCVH

Recordeu de fer la inscripció a la categoria correcta (es important posar l'any de la fitxa tècnica del vehicle)Inscripció           Reglament de la CCC-FCVH 
Afegeix al calendari