25/10/2021

La Federació Catalana de Vehicles Històrics aconsegueix la bonificació de baixa temporal per Vehicles Clàssics de Col·lecció en bon estat davant l'impost del CO2

Aquest any 2021 s’ha implantat l'impost sobre les emissions del CO2 dels vehicles de tracció mecànica, un impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que promou des d'Europa i amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. La modificació de la llei per permetre aquestes bonificacions va ser al setembre del 2020 i la Federació porta fent els certificats d'idoneïtat als socis dels clubs federats des de gener del 2020. 

El període de pagament d’aquest impost ha començat a aplicar-se des del passat mes de setembre. Els recursos que es recaptin seran destinats íntegrament a nodrir el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

L’impost s’emmarca dins de l’agenda 2030 aprovada pel Govern català i està en línia amb les recomanacions de l’FMI, l’OCDE o la Comissió Europea, que coincideixen en apostar per la fiscalitat verda com una eina imprescindible davant la crisi ambiental i d’emergència climàtica.

Josep-Narcís Arderiu. President de la Federació Catalana de Vehicles Històrics, afirma estar decebut per aquest impost però agraeix el reconeixement de la bonificació pels vehicles clàssics de col·lecció. “Malgrat tot, la Generalitat ha reconegut la importància i necessitat de preservació dels vehicles clàssics de col·lecció i, finalment, ha bonificat l’impost al 100% per aquests tipus de vehicles introduint aquesta bonificacio a la llei”, ha reconegut el President.

A més, el President de la Federació explica que “els vehicles històrics no són d’ús diari i, per tant, al llarg de l’any, la seva contribució a la contaminació és mínima o inexistent”. També, afegeix que “hi ha estudis europeus recents que xifren en un 0,003 % els km recorreguts per aquests vehicles en relació al còmput global dels km recorreguts per tot el parc de vehicles europeu”.

Però, la pregunta és qui ha de pagar aquest impost?
  • Les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d'un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.
  • Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.
Estan exempts de tributar tots els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

Bonificació Baixes Temporals de Vehicles Clàssics de Col·lecció en bon estat
  • La Federació Catalana de Vehicles Històrics ha assolit, després de molts reunions i argumentacions amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que l'Administració Catalana hagi acceptat que els Vehicles Clàssics de Col·lecció de baixa temporal voluntaria (en bon estat) siguin bonificables si compleixen les condicions de vehicle clàssic. Tots els clubs federats poden sol·licitar un procediment per aconseguir el certificat per aquells vehicles de baixa temporal en bon estat.
Entitats afiliades que poden fer els certificats d'idoneïtat:   

                        Entitats afiliades