28/09/2022

La FCVH preocupada per l’aplicació de l’ordenança de les ZBE als municipis de més de 50.000 habitants al 2023

La Federació Catalana de Vehicles Històrics segueix preocupada per l’aplicació de l’ordenança de les ZBE a tots els municipis de més de 50.000 habitants, de cara l'any 2023.

La Llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern espanyol discrimina entre d’altres els usuaris i els amants dels vehicles històrics, ja que obligarà a establir ZBE urbanes a totes les ciutats del país de més de 50.000 habitants com a mesura essencial per millorar la qualitat de l'aire.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha concretat que les ZBE han de seguir l’estil de quatre models possibles per treure cotxes en una àrea significativa. Es poden combinar i cada ajuntament pot fer les adaptacions que cregui convenients.

La posada en marxa de la ZBE a tot Catalunya té prevista fer-se de manera gradual el 2023 pels municipis de 50.000h i, el 2025 pels municipis de 20.000h.

No obstant, cal recordar que el dilluns 21 de març d’aquest mateix any 2022, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va establir anul·lar l'aplicació de l'ordenança sobre la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona en ZBE.

Respecte el nou reglament de vehicles històrics d’aplicació prevista a partir de la tardor de 2023 (segons DGT) és important destacar:

La disposició addicional primera. Eliminació d'obstacles normatius a la circulació de vehicles històrics en zones urbanes.

"Sense perjudici de la promoció de la mobilitat sense emissions, en l'àmbit de les seves competències i atenent el seu ús ocasional i no com a mitjà de transport quotidià dels vehicles històrics, els municipis regularan i aplicaran a la seva normativa l'exclusió prevista a la Llei de Canvi Climàtic i permetin a les seves ordenances, l'accés, circulació i estacionament de vehicles històrics a les zones de baixes emissions, per fomentar la conservació i el coneixement del patrimoni cultural i industrial automobilístic".

Hi ha aproximadament més de 60 municipis que es veuen afectats per aquesta normativa i sobre si han de cumplir o no aquesta ordenança al seu territori. La FCVH s’ha posat en contacte amb tots els municipis per saber quina és la seva postura davant l’aplicació d’aquesta norma el 2023.

Josep-Narcís Arderiu, President de la Federació Catalana de Vehicles Històrics, explica que "dels 60 municipis que s’han contactat mitjançant la instància registrada només de 6 municipis hem rebut una resposta positiva sobre el fet que ens tindran en compte en el seu desplegament però, tenen dubtes sobre si poden garantir la circulació dels nostres vehicles per por a penalitzacions".

Des de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de anul·lar les ZBE, a falta d’una sentència ferma, tot l’equip de la FCVH s’ha estat reunint amb els municipis afectats que ens han contestat per conèixer el seu parè davant aquesta situació, que encara no entrat en vigor en molts d’ells.

D’altra banda, hi ha varis municipis importants del territori català, com L´Hospitalet de Ll, Sant Cugat del Vallès i Sant Joan Despí on sí que ha entrat en vigor aquesta normativa però, no han donat cap resposta a la FCVH per assistir a les taules de diàleg per exposar quina és la seva posició al respecte.

"Representem un sector automobilístic amb una llarga tradició a Catalunya el qual lluita per uns drets justos que tant han estat castigats aquests últims anys. Per això, és important està units i anar de la mà per fer front a les ZBE als diferents municipis del territori", afirma el President de la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

És important destacar que, davant l’aplicació d’aquesta normativa, els vehicles històrics no són d’ús diari i, per tant, al llarg de l’any, la seva contribució a la contaminació és mínima o inexistent. Segons els últims estudis, el percentatge de vehicles clàssics que circulen per Europa es del 0,003% del total de vehicles.