14/12/2023

BAIXES TEMPORALS (DGT)

A PARTIR DEL 15 D'ABRIL DEL 2021, T'AFECTA?

Les baixes temporals fetes abans del 15 d'abril de 2021, no els afecta aquest nou decret

Si no circularàs amb el teu vehicle durant un període de temps, pots donar-lo de baixa temporalment.

  • Durant el període que un vehicle estigui de baixa temporal no podrà circular i estarà exempt de pagar l'impost municipal de circulació. 
  • La situació de baixa temporal es podrà revertir, o passar a baixa definitiva, al moment que vulguis.
  • Abans de tornar a utilitzar el vehicle, haureu  de donar-lo d'alta .


Aquest tipus de baixes tenen caràcter temporal, amb una durada màxima d'un any.

  • Abans de la finalització de la baixa, es podrà sol·licitar una pròrroga que tindrà una durada d'un any , sense que hi hagi un límit al nombre de pròrrogues que puguis encadenar. 
  • La pròrroga es podrà sol·licitar fins a 2 mesos abans de la finalització de la baixa actual i augmentarà en un any la vigència de la baixa des del final de la baixa inicial, no des de la presentació de la pròrroga. És a dir, no es retallaran els dies en què hagis avançat la presentació de la pròrroga a la fi de la baixa.
  • En el moment de finalització del termini de baixa temporal, si no s'ha sol·licitat una pròrroga, el vehicle tornarà de manera automàtica a la situació d'alta administrativa, amb totes les implicacions que això té.

Recorda que qualsevol vehicle estacionat a la via pública ha d'estar amb l'assegurança i la ITV en vigor, per la qual cosa si donaràs de baixa temporal un vehicle, hauràs de guardar-ho en una propietat privada.

Important! Si hi ha algun precinte sobre el vehicle no és possible tramitar la baixa, ja sigui temporal o definitiva. Cal cancel·lar aquest precinte prèviament a la sol·licitud de baixa.


RD 265/2021