30/11/2023

Sentència del recurs de cassació de la ZBE de Barcelona