18/01/2023

MATRÍCULES VERMELLES (TEMPORALS)Davant de les consultes que rebem a la FCVH sobre les matrícules vermelles i verdes, creiem que cal fer un aclariment sobre aquestes i refresca el que significa cadascuna, en aquest cas farem les matrícules vermellesNomés les poden sol·licitar empreses.

És pot sol·licitar un permís temporal per a empreses, placa vermella, de circulació per a aquells vehicles que encara no tinguin la matrícula ordinària definitiva sempre que la teva empresa o entitat estigui relacionada amb el vehicle. És a dir, siguis fabricant, representant legal, carrosser, importador, venedor o distribuïdor, així com els laboratoris oficials per fer-ne proves.

La circulació del vehicle està permesa exclusivament en cas de realització d'assajos de recerca, realització de proves tècniques, per al transport o per a proves amb possibles compradors.

Hi ha dos tipus de plaques vermelles:

-Per a vehicles no matriculats a Espanya, perquè són nous o usats d'importació (placa vermella S).
-Per a vehicles en baixa temporal per transmissió (placa vermella V).

El permís es concedirà per un període improrrogable d'un any, comptat des del primer dia del mes següent a la data de la seva expedició.

Per poder circular amb el permís temporal d'empreses, plaques vermelles, cal que tinguis un llibre-talonari de butlletins de circulació reconegut per la DGT. Abans de cada viatge hauràs d'emplenar un dels butlletins de circulació amb les dades del vehicle, conductor i informant del trajecte i persones que circulen. Els butlletins els podreu adquirir en centres autoritzats d'expedició de plaques de matrícula i en algunes editorials.

Recordeu que el permís temporal no empara la circulació fora del territori nacional i la seva validesa dependrà de les condicions de reciprocitat entre Estats.