27/04/2022

La Federació Catalana de Vehicles Històrics explica què és l’Impost IVTM i quins vehicles estan exempts de pagar-lo

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), conegut com l’impost de circulació, es tracta d’un impost que s’aplica directa i obligatòriament sobre la titularitat del vehicles de motor aptes per circular per la via pública.

L’IVTM es va aprovar a Espanya el mes de gener de l’any 1990 en substitució de l'impost municipal sobre circulació de vehicles, suprimit el desembre del 1988.

L’organisme de l’administració pública encarregat de recaptar anualment aquest impost és l’ajuntament. Tenint en compte que aquest impost està gestionat pels ajuntaments de cada municipi, la seva quantia varia en funció del lloc.

Quan s’ha d’abonar aquest impost?

Normalment, l'impost de circulació es paga el primer dia del període impositiu (l'1 de gener) o en el moment que es compra un vehicle nou.

No obstant, establir un termini definitiu del pagament d’aquest impost és complicat, ja que, les dates varien en funció de la comunitat autònoma on resideix el propietari del vehicle.

Una de les moltes lluites de la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb l’ajuntament de Barcelona és sobre aquest impost. No és cap novetat que l’ajuntament pilotat per l'alcaldessa, Ada Colau, no sigui capaç de donar el lloc que correspon el sector de l’automobilisme. Un maltractament continu cap a uns dels sector amb més història de la ciutat comtal.

Josep-Narcís Arderiu. President de la Federació Catalana de Vehicles Històrics, explica que "totes les reunions que hem realizat han transcorregut en un ambient de cordialitat i d’entesa dels plantejaments, encara que, malauradament hi han discrepàncies que estem intentant solucionar i/o arribar a acords que no afectin molt negativament a la nostra afició, que no és més que cuidar, preservar i conduir els nostres vehicles clàssics".

Vehicles exempts de l’impost IVTM

L’ordenança de l’any 2020 al seu article 7é literalment diu que: "Els vehicles que siguin considerats com històrics de conformitat amb el R.D. 1247/1995 de 14 de juliol podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota del impost".

Això significa, en principi, que només tindrien bonificació els vehicles amb matrícula històrica segons la interpretació del Ajuntament del R.D. 1247/1995.

La proposta suggerida de la Federació Catalana de Vehicles Històrics és que no només tinguin la bonificació les matrícules històriques sinó també tots els vehicles clàssics que s’enquadrin dins d’aquesta definició:

  • Vehicles amb un mínim de 30 anys de la data de fabricació,
  • Vehicles de col·lecció, és a dir, en perfecte estat de conservació.
  • Vehicles que el seu propietari estigui afiliat a un club de vehicles clàssics legalment reconegut, i que sigui el club que certifiqui davant de l’Ajuntament que el vehicle compleix els apartats anteriors.
La Federació Catalana de Vehicles Històrics considera que és molt important estar units i lluitar plegats pels drets que mereixen els nostres cotxes clàssics.

"Sincerament, considerem que hi ha molt poca empatia de les institucions del país envers al sector de l’automobilisme. No obstant, des de la Federació sempre estem al costat dels nostres associats perquè se’ls hi reconeguin els drets que es mereixen”, conclou el President.