27/07/2022

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'ESBORRANY DEL NOU REGLAMENT DE VEHICLES HISTÒRICS

El ministeri de l'interior a tret el 26 de juliol de 2022 a audiència pública el nou decret de vehicles històrics, es poden fer al·legacions fins al 24 d'agost de 2022 a la següent adreça d'email participacion.normativa@dgt.es

Enllaç dels documents


Esborrany de RD     Justificació