27/11/2023

INCOMPLIMENTS DE LA ZBE A CATALUNYA

Plou sobre mullat
A Catalunya ens criminalitzen seguint criteris dogmàtics i no científics.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. Aquesta llei, en el seu article 14, relatiu a la promoció de la mobilitat sense emissions, excepciona als vehicles històrics de l'aplicació de les mesures necessàries de reducció gradual d'emissions, d'acord amb la normativa de la Unió Europea i en desenvolupament de l'estratègia de descarbonització a 2050.

Aprovació de la Proposició no de Llei, expedient número 161/002843, relativa a facilitar la conservació del patrimoni cultural i industrial automobilístic, per la qual s'insta el Govern, en col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a promoure l'eliminació d'obstacles normatius a la circulació dels vehicles històrics o de més de trenta anys, a fi de facilitar la conservació del patrimoni cultural i industrial automobilístic.