25/03/2022

La FCVH celebra el cop judicial a l’ordenança de l’Ajuntament de Barcelona a les Zones de Baixes Emissions (ZBE)

El passat dilluns 21 de març va tenir lloc la notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la qual estableix l’anul·lació de l’aplicació de l'ordenança sobre la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona en ZBE.

El TSJC estima, d’aquesta manera, els sis recursos interposats per 10 col·lectius contra la ZBE de Barcelona. Gràcies a la insistència de la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries (PARC), l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, el Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils i la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport, entre d’altres moltes d’altres, s’ha aconseguit aquesta victòria contra l’ordenança de l'Ajuntament de Barcelona.

Malgrat que encara no és un sentència en ferm, la decisió del TJSC suposa una cop judicial molt dur cap a l’ajuntament de Barcelona i a l'alcaldessa, Adau Colau. Aquesta ordenança municipal de la zona de baixes emissions (ZBE) establert el desembre del 2019 ha vist com la sala contenciosa administrativa l’ha anul·lat per per entre d’altres temes manca d’informes que avalin algunes de les restriccions, un excés de l’àmbit geogràfic d’implantació i dels vehicles que es veuen afectats.

La Federació Catalana de Vehicles Històrics encapçala un seguit de reivindicacions en favor del sector de l’automòbil oposant-se a la mesura de l’Ajuntament de Barcelona. Una de les victòries obtingudes en aquest sentit ha estat que l'Administració Catalana hagi acceptat que els Vehicles Clàssics de l'antiguitat mínima de 30 anys siguin bonificables per l’impost del CO2 si compleixen les condicions de vehicle clàssic establertes a la llei.

Josep-Narcís Arderiu, President de la Federació Catalana de Vehicles Històrics, explica que "encara que no sigui una resolució en ferm i aplicable, és una petita victòria sobretot pel sector l’automòbil clàssic tant important i castigat a la vegada a la ciutat de Barcelona”.

Etiqueta ambiental ZBE

A partir del gener de l’any 2020, tots els vehicles que no tenien cap etiqueta ambiental de la DGT no podien accedir a les Zones de Baixes Emissions de la ciutat de Barcelona. Qualsevol vehicle sense aquesta etiqueta era receptor d’una multa per part de les autoritats municipals.

Què passarà amb les multes interposades?

Un dels principals conflictes són totes les multes interposades des de principis del mes de gener de l’any 2020, que es quan va entrar en vigor aquesta ordenança. Segons declaracions del regidor Eloi Badia la ZBE que segueix activa i, per tant, de moment no pensen retornar els diners de les multes interposades.

El President de la Federació afirma que "els vehicles històrics i clàssics no són d’ús diari i, per tant, al llarg de l’any, la seva contribució a la contaminació és mínima o inexistent". També, afegeix que "hi ha estudis europeus recents que xifren en un 0,003 % els km recorreguts per aquests vehicles en relació al còmput global dels km recorreguts per tot el parc de vehicles europeu".

La Federació Catalana de Vehicles Històrics es mostra contenta davant aquest decisió i espera que la resolució sigui ferma aviat perquè els clubs federats i els propietaris de vehicles històrics i clàssics puguin gaudir de la lliure circulació amb el seu automòbil.
FCVH-celebra-cop-judicial-Ajuntament-Barcelona-Zones-Baixes-Emissions