13/06/2022

ELS VEHICLES ANTICS I EL RESPECTE AL MEDI AMBIENT

Plantada d'arbres
Un dels punts aprovats per unanimitat dels presents a l'Assemblea General Ordinària va ser la proposta de reducció d'emissions dels vehicles antics plantejda pel Sr. Lluís Cascante i Gomis i proposada a la FCVH pels clubs  Amigos de los Coches Veteranos (ACV) i Clàssic Motor Club del Bages , fruit de la conscienciació de posar el nostre gra de sorra, 

Els vehicles històrics.

Els vehicles històrics, moltes vegades coneguts com “antics” o “clàssics”, són aquells que van ser fabricats fa més de trenta anys, que estan en correcte estat de funcionament i han sigut reconeguts com a tals per la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

Aquest conjunt d’automòbils, motocicletes, furgonetes, etc. forma part del patrimoni històric, cultural i industrial del país i mereix ser protegit per a les generacions futures. Es tracta d’un col·lectiu constituït per vehicles que van ser concebuts per circular transportant arreu persones i mercaderies. I és per aquest motiu que la seva salvaguarda no només ha de consistir en conservar-los o exposar-los de forma estàtica, sinó que ha de ser mòbil i viva, ja que el seu interès radica, precisament, en que puguin continuar funcionant i rodant.

La Federació Catalana de Vehicles Històrics.

La Federació Catalana de Vehicles Històrics agrupa més d’un centenar d’entitats catalanes dedicades als vehicles antics, que totalitzen uns 7.000 associats. Entre els clubs federats cal esmentar el més antic d’Espanya (Amigos de los Coches Veteranos, fundat el 1961) i el de major nombre de socis i vehicles (Clàssic Motor Club del Bages, que sobrepassa àmpliament els 2.500 associats).

La problemàtica.

Els propietaris dels vehicles, els clubs que els reuneixen i la Federació que agrupa les entitats, són conscients que la mobilitat dels automòbils antics no és neutra per al medi ambient. Comporta una contribució, tot i que mínima i totalment marginal, a l’emissió de Diòxid de Carboni (CO2), NO2 i PM10 a l’atmosfera, amb les conegudes conseqüències que afecten al canvi climàtic.

Solució prevista.

Tot i que la petjada ecològica que avui en dia tenen els nostres vehicles antics i clàssics és mínima, per fer front a aquesta contribució ambientalment negativa la Federació, a proposta dels clubs esmentats, planteja una acció que permeti compensar les emissions de CO2, NO2 i PM10 generades pels vehicles antics en les sortides que organitzen les diverses institucions.

Es tracta de plantar arbres autòctons en zones adients, de forma que els nous vegetals puguin capturar quantitats equivalents al Diòxid de Carboni produït en les sortides i manifestacions. I a més, la Federació desitja que les plantacions es facin mitjançant entitats sense ànim de lucre dedicades a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual, i d’aquesta manera poder donar-les suport en els seus objectius.

Els clubs afiliats a la FCVH inclouran en el preu que paguen els socis en les sortides un import relacionat amb els quilòmetres de recorregut, i per tant amb el volum de CO2, NO2 i PM10 que s’emetrà, que permeti plantar un número d’arbres suficient per absorbir-lo. Anualment traslladaran les quantitats recaptades a la Federació, la qual contractarà a entitats com les esmentades que estiguin especialitzades en activitats forestals, per tal que efectuïn les accions corresponents. Als propietaris dels terrenys només se’ls demanarà una col·laboració per tal de donar a conèixer les campanyes. 

Conclusió.

Les persones i entitats relacionades amb els vehicles antics volen contribuir a la lluita contra el canvi climàtic de manera que la preservació i l’ús d’aquests vehicles sigui el més respectuós possible amb el medi ambient. I al mateix temps, fent-ho de forma que també pugui beneficiar les persones amb discapacitats, que mereixen tot el suport de la societat.