26/01/2022

COPA CATALANA CLÀSSICS (CCC-FCVH)

La Federació Catalana de Vehicles Històrics, engega la ( CCC-FCVH ) COPA CATALANA CLÀSSICS 2022.

La FCVH en el marc de les seves competències i d’acord amb el programa de govern de l’actual Junta Directiva ha iniciat els tràmits per tal d’engegar la copa catalana de clàssics per tots els socis dels clubs federats.

En aquest marc d’actuació s’ha creat la Comissió Esportiva de la FCVH presidida per Sr. Joan Amate , president de la Escuderia MATHC.

El CCC consisteix en unes proves en carretera oberta amb un recorregut aproximat de 200 /250 Km, dels quals hi hauran diferents trams assenyalats.

Principalment la característiques d’aquestes proves es poden resumir en :

S’estableixen 3 categories d’acord amb la data de fabricació dels vehicles participants:

(H) Històrics: Automòbils fabricats entre 1-1-1950 i el 31-12-1971

(C) Clàssics: Automòbils fabricats entre 1-1-1972 i el 31-12-1980

(Y) Youngtimers: Automòbils fabricats entre 1-1-1981 i el 31-12-1991.

El recorregut de les proves és secret i abans de la sortida l'organització de cada prova lliura als participants un llibre de ruta “ROADBOOK” on s'indica l'itinerari a seguir, així com la velocitat mitjana a què s'ha de realitzar cadascun dels trams assenyalats. Aquesta sempre serà inferior a 50 quilòmetres/hora.

Tots els vehicles participants estan obligats a respectar en tot moment el Codi de la Circulació i el Reglament Particular de les Proves. En breu la Comissió Esportiva , informarà del calendari definitiu del CCC per aquest 2022 .

Un altre dels objectius de la FCVH es l’assistència i la col•laboració per tal de que els clubs federats vagin ampliant les seves activitats i així satisfer les necessitats dels seus associats , com pot ser estimular l’afició amb els aspectes competitius dintre del respecte màxim als nostres vehicles i les seves ordenances.

La comissió esportiva donarà tot el suport als clubs participants d’aquesta 1ª COPA CATALANA CLÀSSICS.