24/12/2020

Comunicat de la FCVH - Protocol per a la certificació dels vehicles clàssics en efecte de la bonificació de l'impost del CO2

Benvolgut Associat i amic,

Ja estem al tram final abans d’iniciar la posta en marxa del procés de creació i validació dels certificats d’idoneïtat dels vehicles clàssics de més de 30 anys per a gaudir de la bonificació prevista per als vehicles clàssics als efectes de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Amb data d’avui han publicat al DOGC l’aprovació del format definitiu de certificat d’idoneïtat.                                            

Hem acabat una etapa important però ara comença la fase amb més feina per a tots per portar a bon terme aquestes bonificacions. Socis titulars dels vehicles, entitats i la FCVH  ens hem de posar a treballar ja i amb força.

La FCVH  està acabant de preparar la plataforma  informàtica, l’adquisició d’ordinadors i demés per estar preparada per quan comencem a validar CERTIFICATS.  Aquesta plataforma estarà operativa a partir del 7 de gener del 2021.

Ha arribat l’hora de que els socis comencin a preparar la documentació necessària per a que el seu club o entitat de referència prepari el certificat acdreditatiu de vehicle clàssic.

Com us podeu imaginar  hi ha una tasca molt important darrera d’aquesta operativa que necessita de recursos tan informàtics com de personal. Un cop  validats els costos, els recursos, la aquiescència de l’Agència tributària,  i el valor del certificat per 10 anys,  s’ha aprovat  una TAXA  PER VEHICLE  que haurà de ser abonat a la FCVH per costejar tots els recursos.  Sense el pagament d’aquesta taxa no es podrà validar el certificat.

 

El protocol per a fer-ho possible i que portarà a la bonificació del 100% de l’impost és:

1. Les entitats que puguin emetre els certificats acreditatiu de vehicle clàssic, s’han de donar d’alta en el Registre d’Entitats certificadores, que  trobareu a l'enllaç d'aquesta web  (alta entitat certificadora), i que haurà de ser verificada i aprovada per la FCVH.

Requisit: Ha de ser una Associació o una Entitat Esportiva de vehicles clàssics sense ànim de lucre, inscrita al llibre d’entitats del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o un registre equivalent d’una altra comunitat autònoma, i disposar de NIF emès per l’Agència Tributària.

S’haurà d’omplir un formulari amb les dades de l’entitat, i on també s’haurà d’adjuntar un certificat preparat per l’entitat amb el llistat d’inspector oculars autoritzats que comprovaran el compliment dels requisits del vehicle per tenir bonificació.  Demanar el model de certificat a la FCVH per correu electrònic (fcvh@fcvh.cat).                                                      

Aquesta petició d’alta en el Registre la podran fer les entitats que compleixen els requisits siguin o no federats a la FCVH. Si es desitja, en el mateix formulari hi haurà l’opció de Federar-se a la FCVH.

Quan estigui la Plataforma activa, caldrà omplir un formulari amb les dades de l’entitat i el certificat d’inspectors oculars que es descriuen a continuació:

 Dades generals:

- Nom de l’entitat

- Tipus d’entitat: Associació o entitat esportiva dins de l’àmbit dels vehicles clàssics

- Número d’inscripció al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya o d’altra comunitat

- NIF

- Activitat principal definida en els estatuts

- Data dels estatuts vigents

- Data últim canvi dels òrgans de govern amb càrrecs no caducats

- Nombre de socis

 Dades de contacte:

- Nom i cognoms del Representant legal

- Càrrec del representant legal

- Telèfon mòbil

- Adreça de l’entitat

- Correu electrònic de l’entitat

- Pàgina web, si es disposa

- Logotip

- Afiliació a la FEVA (Sí/No)

- Signatura del representant legal

 

2. Preparació i enviament a la FCVH del certificat acreditatiu de vehicle clàssic per vehicle per a la seva validació preparat per les entitats autoritzades, amb el format preparat per la Generalitat de Catalunya. El certificat d’idoneïtat haurà d’estar signat pel titular del vehicle i pel representant de l’entitat. Demanar el model de certificat a la FCVH per correu electrònic  (fcvh@fcvh.cat).

Quan estigui la Plataforma activa, caldrà omplir un formulari amb les dades i fitxers aportats del titular que es descriuen a continuació:

Titular del vehicle, que ha de ser soci de l'entitat de vehicles clàssics:

- Nom i cognoms del titular

- DNI, NIE o NIF

- Correu electrònic

Informació del vehicle:

- Marca

- Model

- Matrícula (format amb el guions i sense espais, exemple: B-1234-AX)

- Número de bastidor

- Data de la primera matriculació, o en el seu defecte, la data de fabricació.

Documents del vehicle:

- Permís de circulació, no necessari en el cas de vehicles en museus si no en disposin.

- Fitxa tècnica

Fotografies de cotxes, furgonetes, i altres de 4 rodes:

-  Exterior vista davantera amb matricula llegible

-  Exterior vista del darrera amb matricula llegible

-  Exterior vista lateral (visió 3 quarts)

-  Interior part davantera

-  Motor

 Fotografies en el cas de motocicletes i ciclomotors:

-  Davant

-  Darrera amb matrícula llegible

-  Lateral complet costat dret

-  Lateral complet costat esquerra

-  Detall de Motor

Finalment, al formulari s’haurà d’indicar el nom de l’inspector ocular autoritzat.

Les signatures requerides en els certificats poden ser també signatures electròniques autoritzades.

 

Per a gaudir de la bonificació de l’impost que es meritarà el 2020 i que l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA passarà el cobrament el novembre del 2021, és MOLT IMPORTANT  que la FCVH  tingui  en el seu poder tota la documentació que es demana correctament abans del 15 DE MARÇ DE 2021.  Documentació entrada a la FCVH més tard d’aquesta data NO podrà gaudir de la bonificació pel 2020.

Us demanem que, en la mesura del possible, comenceu a enviar la documentació a partir del 7 DE GENER sense demora. En aquestes setmanes podeu demanar la informació als socis, i preparar els 2 tipus de certificats. Penseu que si tots esperem al 15 de març per enviar la documentació  la FCVH es col·lapsarà i l’Agencia tributària també, i  NO PODREM ASSEGURAR  la validació.

Motors en marxa, hi ha molt feina per endavant. Ànims i moltes gràcies.

Josep-N ARDERIU