23/02/2024

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2024

Dissabte dia 17 de febrer ens vam reunir a la seu de la FCVH per celebrar l'assemblea anual de la FCVH, amb l'assistència presencial de 33 clubs federats i la delegació de vot de 5 clubs federats. L'Assemblea va seguir els punts de l'ordre del dia els quals varen ser tots aprovats per unanimitat dels assistents.

Destacar el creixement de clubs federats hem passat de 49 entitats al 2020 a 121 entitats al 2023.
Informe dels certificats de C02 de l'exercici corrent i històric.
Es presenta la 3ª edició de la COPA CATALANA CLÀSSICS CCC-FCVH 2024 amb una prova a cada província de Catalunya.
Destacar la bona acceptació de la web i les xarxes socials de la FCVH.
Es manifesta la consolidació de la FCVH com a referent al sector dels vehicles clàssics/ històrics.
Es fa pales la necessitat de continuar fent pedagogia dels clubs cap als seus socis per participar i enfortir la FCVH mitjançant la obtencio del carnet voluntari de federat.
Es fa menció destacada a les gestions amb les diverses administracions tant en IVTM com a ZBE. A destacar l'acord i la propera signatura del conveni amb l'AMB.
S'aprova el balanç i estat de comptes del 2023.
S'aprova el pressupost pel 2024.
Remodelació de la Junta Directiva amb la incorporació de la Sra. Ariadna Vergè.

El president i la junta directiva referma el compromís de mantenir i continuar treballant per una federació forta davant tots els canvis que estem afrontant i que vindran pròximament.