14/03/2023

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2023

Dissabte dia 4 de març ens vam reunir a Viladecavalls per celebrar l'assemblea anual de la FCVH, amb l'assistència presencial de 31 clubs federats i la delegació de vot de 7 clubs federats. L'Assemblea va seguir els punts de l'ordre del dia els quals varen ser quasi tots aprovats per unanimitat dels assistents.

Destacar el creixement de clubs federats hem passat de 49 entitats al 2020 a 115 entitats al 2022.
Informe dels certificats de C02 de l'exercici corrent.
Es presenta la 2ª edició de la COPA CATALANA CLÀSSICS CCC-FCVH 2023 amb una prova a cada província de Catalunya.
Destacar la bona acceptació de la web i les xarxes socials de la FCVH.
Es manifesta la consolidació de la FCVH com a referent al sector dels vehicles clàssics/ històrics.
Es fa pales la necessitat de continuar fent pedagogia dels clubs cap als seus socis per participar i enfortir la FCVH mitjançant la obtencio del carnet voluntari de federat.
Es fa menció destacada a les gestions amb les diverses administracions tant en IVTM com a ZBE.
S'aprova la secció esportiva de la FCVH.
S'aprova el balanç i estat de comptes del 2022 amb 1 abstenció.
S'aprova el pressupost pel 2023 amb 7 abstencions.

El president i la junta directiva referma el compromís de mantenir i continuar treballant per una federació forta davant tots els canvis que estem afrontant i que vindran pròximament.