30/11/2020

Alta en el Registre d'entitats certificadores o afiliació

Benvinguts a la FCVH,

Empleneu el formulari per donar-vos d'alta al Registre d'entitats certificadores per poder emetre certificats d'idoneïtat per la bonificació del 100% dels vehicles clàssics de més de 30 anys dels socis.

Dirigit a Associacions o Entitats Esportives sense ànim de lucre dins l'àmbit dels vehicles clàssics, inscrites al Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o a un registre equivalent d'un altre Comunitat autonòmica, i que disposin del NIF emès per l'Agència Tributària.

Si no esteu afiliats a la FCVH i voleu formar-hi part amb els avantatges d'estar al dia del món del vehicles clàssics, els contactes i tractes amb les administracions de primera mà, i entre les entitats afiliades, en el mateix formulari es pot indicar i afegir les dades bancàries. Quota anual del 2023 de 110 €.

FORMULARI D'ALTA