13/07/2022

Aclariment plaques històriques dels vehicles

La Dgt ha publicat a 4 de juliol de 2022 una instrucció aclaratoria sobre la matrícula amb la que han de circular els vehicles històrics,

Per saber quin tipus de placa hem de col-locar al nostre vehicle

- Placa H 0000 BBB:
Quan la  matriculació del vehicle és estrangera.
Quan la placa es del tipus 0000 AAA (placa ordinària que es dona quan el vehicle no ha tingut matrícula abans, la donen quan es fa històric).

- Placa provincial ordinària:
Placa original de la  matriculació del vehicle, és la que s'ha de col-locar al vehicle històric, i afegir el disc de VH a la part del darrere del vehicle (homologada).


Instrucció PROT 2022/16