Club de Vehicles Històrics de Lleida

Activitats del Club: Preservació Patrimoni, Social, Turíst¡ca i Gastronòmica.

Antoni Pomés i Tosquella
649310733
Lleida