Associació centre per a la Preservació de Vehicles Militars (PREMIVE)

Francesc Cubells i Castellví
637524877
Sabadell, Barcelona