28/11/2017

Restriccions de trànsit full de ruta, administracions

Des de la Federació Catalana de Vehicles Històrics, juntament amb al FEVA, estem treballant per aconseguir un tracte diferenciat pels nostres vehicles de col·lecció (antics, clàssics i yountimers), que són un patrimoni automobilístic cultural i que mereixen ser reconeguts com a tal en el futur.
Amb la nova normativa, a partir del 2025, cap dels nostres vehicles podrien circular en cap moment.

Resum de les restriccions de trànsit a Catalunya publicades a l'actualitat:

Fonts consultades:
http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/